top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Saara Huhtasaaren valitsijayhdistyksen Vapaa Suomi ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 5.7.2023. Viimeisin muutos 29.8.2023.

 

Tietosuojasi on meille ensisijaisen tärkeä. Jos sinulle herää kysymyksiä, voit olla meihin suoraan yhteydessä.

 

1. Kuka on rekisterinpitäjä ja mihin voit olla tarvittaessa yhteydessä?

REKISTERINPITÄJÄ: Saara Huhtasaari

 

E-MAIL: info@saarahuhtasaari.com

 

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ: Saara Huhtasaari

 

2. Mitä henkilötietoja käsitellään ja miksi?

Nimi

Yhteystiedot

Kotikunta

Osallistumishalukkuus kampanjaan ja tukijalistalle

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

 

Viestintä voi tapahtua esimerkiksi sähköpostilla ja sähköisillä uutiskirjeillä, jotka voivat sisältää viestintää sekä markkinointimateriaalia.

 

3. Kuka tietoja käsittelee ja siirretäänkö niitä EU:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle?

Saara Huhtasaari ja Saara Huhtasaaren tukiryhmän toimijat.

 

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin.

 

4. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Henkilötiedot säilytetään 28.2.2024 saakka. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.

 

5. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai tiedon poistamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua tai pyytää häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä, pyyntö tulee tehdä osoitteeseen info@saarahuhtasaari.com

 

6. Valitusoikeus

Mikäli et ole tyytyväinen pyyntösi perusteella tekemäämme ratkaisuun tai olet sitä mieltä, että tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi on loukattu, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojaviranomaiselle. Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.

bottom of page