top of page

Habituaation voima ja median otsikot: sodan normalisointia

Habituaatio on psykologinen ilmiö, joka tapahtuu, kun toistuva altistuminen ärsykkeelle johtaa heikentyneeseen reaktioon tai herkkyyteen. Toisin sanoen aivomme tottuvat tuttuihin ärsykkeisiin, mikä saa meidät kiinnittämään niihin vähemmän huomiota ajan myötä. Tämä luonnollinen prosessi auttaa meitä suodattamaan epäolennaisen tiedon ja keskittymään uutuudenviehätykseen tai merkittäviin asioihin.


Merkittävissä tapahtumissa media on keskeisessä roolissa yleisen mielipiteen ja käsitysten muokkaamisessa – mukaan lukien sotaan suhtautuminen. Hyödyntämällä habituaatiota media vääristää yleisön käsitystä todellisuudesta. Huomiota herättävillä otsikoilla ja toistuvalla uutisoinnilla uutisvälineet hyödyntävät luontaista taipumustamme habituaatioon herättääkseen huomiota ja ylläpitääkseen yleisön osallistumista. Tällä voi olla syvällisiä vaikutuksia siihen, miten tulkitsemme ja reagoimme uutisiin mm. sotaan valmistautumisesta.

Kun altistumme jatkuvasti hälyttäville otsikoille, aivomme voivat habituaation seurauksena heikentää emotionaalista reaktiota ajan myötä. Sotaan valmistautumisesta tulee median toiminnan myötä arkipäiväistä. Tämän seurauksena tilanteen vakavuutta voidaan vähätellä, ja yleisö voi turtua sodan mahdollisiin seurauksiin.


Tällaiset sotaan valmistelevat ja sotaa lietsovat otsikot ja uutisoiminen on vahingollista tavalliselle kansalaiselle monin eri tavoin.

Ensinnäkin, ihminen sopeutuu vähitellen ympärillä oleviin ärsykkeisiin ja tilanteisiin, jolloin ne alkavat tuntua normaaleilta ja hyväksyttäviltä.


Toiseksi, jatkuva uutisointi johtaa kansalaisten “desensitisoitumiseen” väkivallalle ja konfliktitilanteille. Tämä puolestaan heikentää empatiakykyä ja johtaa kyynisyyteen sekä välinpitämättömyyteen. Habituaation kautta kansalainen menettää herkkyytensä sodan todelliselle kauheudelle ja vakavuudelle.


Kolmanneksi, sotauutisoinnin ja sodan uhkan keskellä eläminen voi aiheuttaa stressiä, ahdistusta ja pelkoa. Habituaation myötä nämä tunteet voivat vähentyä, mutta samalla ne voivat vaikuttaa negatiivisesti kansalaisen hyvinvointiin ja elämänlaatuun.

Neljänneksi, ja viimeiseksi, sotaan valmistelu ja sotaan lietsominen voivat vaikuttaa kansalaisen arvoihin ja asenteisiin. Habituaation kautta kansalainen voi hyväksyä sodan ja väkivallan normaaliksi osaksi yhteiskuntaa. Tämä voi johtaa vihamielisyyden ja konfliktien lisääntymiseen yhteiskunnassa sekä vaikeuttaa rauhanomaisen ja keskinäisen ymmärryksen rakentamista.


Nämä kaikki vaikuttavat tavallisen kansalaisen elämään ja hyvinvointiin pitkällä aikavälillä. Tämän vuoksi olisi tärkeää olla tietoinen habituaation vaikutuksista ja pyrkiä ylläpitämään avointa ja kriittistä ajattelua myös sodan kontekstissa sekä etsiä rauhanomaisia ratkaisuja konfliktien purkamiseen.


5 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page