top of page

Suomen ja suomalaisten asialla rakkaudella, rehellisyydellä ja rohkeudella!

ON AIKA PUHUA ASIOISTA NIIDEN OIKEILLA NIMILLÄ

Miksi Kannattaisit Minua?

Suomi ja suomalaiset ansaitsevat aidosti heidän etua ajattelevan Presidenttiehdokkaan!

Rakkaus.

Rehellisyys.

Rohkeus.

Rakkaus kumpuaa hyväsydämisyydestä. 

Rakkaus isänmaata kohtaan.

Rakkaus kansalaisia kohtaan. 

Rakkaus sananvapautta kohtaan.

Rehellisyys on parasta politiikkaa. 

Rehellisyys kansalaisia kohtaan. Rehellisyys on yhteiskunnan perusta. Ilman rehellisyyttä ei ole toimivaa yhteiskuntaa.

Rohkeus seistä sanojensa takana.

Rohkeus pysyä totuudessa.

Rohkeus puolustaa heikompia. 

Rohkeus nostaa esille epäkohtia, joista muut vaikenevat.

Minusta

EHDOKKAASI SAARA HUHTASAARI

Olen kolmen lapsen äiti ja yhden miehen vaimo. Työskentelen käyttäytymisanalyytikkona, kehonkielen asiantuntijana sekä kouluttajana. Olen suorittanut kaksi maisterin tutkintoa, ensimmäinen aikuiskasvatustieteestä ja toinen kriminologiasta ja kriminaalipsykologiasta. Minulla on myös psykologian ja ruotsin kielen aineenopettajan pätevyys.  Olen kirjoittanut neljä kirjaa aiheina pettäminen, valehtelu, kielimanipulointi, valheenpaljastus sekä äänestyskäyttäytyminen psykologian näkökulmasta.

 

Ihmisenä olen päättäväinen, aikaansaava, omaksun asioita nopeasti ja pystyn tarkastelemaan asioita useammasta eri näkökulmasta sekä osaan erottaa oleellisen. Muunneltua totuutta en hyväksy missään muodossa, ja minulla on tapanani haastaa sitä, kun sellaista kohtaan. Kunnioitan muiden tapaa elää sekä muiden vakaumuksia. Uskon yhteistyön, avoimen kommunikaation sekä henkilökohtaisen esimerkin voimaan. Sen teen minkä lupaan ja minkä teen, teen mahdollisimman hyvin.

 

En ole ryvettynyt politiikassa eikä minulla ole kytköksiä eikä sidonnaisuuksia mihinkään epädemokraattisiin järjestöihin. Suomen sekä suomalaisten etu on ainoa määräävä tekijä!

P1280274.jpg
Ulkopolitikka
Country Flags

MIKSI PYRIN PRESIDENTIKSI?

Haluan tarjota erilaisen vaihtoehdon sekä uuden näkökulman, koska asiat eivät muutu aiempia keinoja käyttämällä eikä muutosta ajeta perinteisin politiikan keinoin.

 

Suomessa presidentti on ennen kaikkea arvojohtaja sekä yhteiskunnallinen vaikuttaja. Vaikuttaminen ei lähde hiljaisena olemisesta, vaan jämerästä epäkohtien esiin tuomisesta ja niihin puuttumisesta. Poliittisen jargonin, tabujen sekä muunnellun totuuden puhumisen aika on ohi.

 

On aika alkaa puhumaan kaikista asioista niiden oikeilla nimillä.

Sitoumuksen

KAMPANJANI TAUSTAVOIMAT

Tavoittelen ehdokkuutta valitsijayhdistys Vapaa Suomi ry:n kautta.

Vapauden liitto r.p. tukee kampanjaani mm. kannattajakorttien keräyksessä ja lahjoituksien vastaanottamisessa, itse olen poliittisesti sitoutumaton.

MINULLE TÄRKEITÄ ARVOJA

1. Sananvapaus

Sananvapaudelle ei tule löytää mitään muita vaihtoehtoja. Asioista tulee ja pitää puhua niiden oikeilla nimillä kaunistelematta. Mielipiteiden ei tarvitse olla niin sanottuja ”oikeita” mielipiteitä, koska ilman mielipiteiden törmäystä emme saavuta totuutta.

2. Valinnanvapaus

Meidän tulee voida päättää omasta elämästämme. Jokaisella tulee olla oikeus yhdenvertaisuuteen sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen.

3. Avoin yhteiskunta

Kansalaisten älykkyyttä ei tule halveksia päättäjien tai toimittajien toimesta. Peräänkuulutan avointa hallintoa (rajoituksena valtionsalaisuudet) sekä avointa yhteiskuntaa. Avoimeen yhteiskuntaan kuuluu myös avoin keskustelukulttuuri, jossa jokainen kokee, että hänen äänensä on tärkeä. Tämä luo luottamusta, hyvinvointia, vahvistaa yhteiskuntaa sekä vähentää vastakkainasettelua.

4. Kunnioittavaa kyseenalaistamista

Auktoriteettiuskovaisuus ei kuulu demokraattiseen yhteiskuntaan, vaan päättäjiä saa ja pitääkin haastaa. Poliittista jargonia eli taitoa puhua paljon sanomatta mitään ei tule hyväksyä. Valtaosaan kysymyksistä on olemassa selkeä kyllä/ei vastaus. Kansalaisilla on oikeus saada kysymyksiin selviä vastauksia ja päättäjillä on velvollisuus vastata ja kantaa vastuu sekä sanomisistaan että teoistaan. Ei valtaa ilman vastuuta.

5. Toisten kunnioittaminen

Yksi sivistysvaltion ominaispiirre on kunnioittava käytös muita kohtaan. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa olla ja elää. Toisten kunnioittaminen vaatii sitä, että opitaan myös kuuntelemaan. Sisäinen eripuraisuus, nimittely sekä epäkunnioittaminen syö yhteiskuntaa sisältäpäin.

6. Suomen kansan etu ensisijalla, aina

Päätöksen tekoa ohjaava voima tai päätöksenteon perusta ei voi nojautua ainoastaan yksipuoliseen sekä puolueelliseen mediaan tai sen hetkiseen narratiiviin. Asioita tulee tarkastella useammasta näkökulmasta.

7. Yhdenvertaisuus

Ihmisarvoinen elämä kuuluu kaikille eikä se katso statusta, perimää, uskontoa, suuntautumista tai muuta toissijaista asiaa. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo yhteiskunnassa tarkoittaa kuitenkin sitä, että myös samat velvollisuudet ja vastuut koskevat kaikkia. Ketään ei tule lähtökohtaisesti eriarvoistaa, vaan ihminen arvioidaan tekojensa pohjalta.

8. Diplomatia

Kansainvälisten suhteiden hoitamisessa tarvitaan diplomatiaa ja pyrkimystä löytää rauhanomainen ratkaisu. Voidakseen lujittaa rauhan säilyttämisen edellytyksiä, on ymmärrettävä syvemmältä asioiden syyt ja seuraukset. Sodissa kun voittaa lähinnä sotateollisuus.

9. Itsenäinen ulkopolitiikka

Ulkopolitiikan tulee perustua itsenäiseen päätöksentekoon sekä edistää kansallista etua. Päätäntävallan luovuttaminen järjestölle, ylikansalliselle elimelle tai keskusjohtoiselle komentotasolle ei tue demokratiaa. Kansalaisilla tulee olla oikeus päättää heitä koskevista asioista, sillä vallan keskittäminen murentaa kansallista suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Suomen asema vakaana kauppakumppanina sekä osana kansainvälistä yhteisöä on pidettävä vahvana. 

10. Valtion tärkein vastuu on kansalaistensa hyvinvoinnista huolehtiminen

Menestyksekästä ulkopolitiikkaa tukee demokratian, ihmisoikeuksien sekä perusoikeuksien kunnioittaminen. Suomen pitää tilanteen mukaan pystyä punnitsemaan eroamisia kaikista ylikansallisista organisaatioista, jotka rajoittavat kansallista itsemääräämisoikeuttamme ja sitovat meidät muiden sanelemiin taloudellisiin lisävastuisiin.

Minulle tärkeitä asiota
Image by Joni Kuusisto
Osallstu kampanjaan

LÄHDE MUKAAN KAMPANJAAN

ALLEKIRJOITA KANNATTAJAKORTTI!

Tue kampanjaa keräämällä kannattajakortteja.

 

Lataa, täytä ja postita korttisi meille.

LIITY POSTITUSLISTALLE!

Liity postituslistalle ja pysyt mukana menossa.

 

Rakas Suomi tarvitsee rohkeaa arvojohtajuutta.

SIVUN ALAOSASSA

LAHJOITA, JOS KYKENET!

Pienetkin lahjoitukset voivat auttaa muutoksessa.

Isommat tietysti vauhdittavat sitä.

BLOGI

1
2
Kannatajakortit
Forest Road

Kannattajakorttien keräystapahtumat

30.11 kl 13.00-14.00 Hyvinvointi & Kauneuskeskus Nac Viipurinkatu 6A, Helsinki
Saara tavattavissa

2.12 klo 10.00-11.00 Jyväskylä, kävelykatu

2.12 klo 12.00-14.00 Oulu - Rotuaari

4.12 klo 12.00-14.00 Rovaniemi - kävelykatu

bottom of page