bild_001_dsa_7468_edited.jpg

Saara Huhtasaari

Emootioiden sekä totuudenmukaisuuden arviointia

Behaviour Analyst (Emotional skills and Credibility)

Paul Ekman International

Tarjoan käyttöösi tieteeseen perustuvan valheenpaljastuksen konseptin sekä keskeisiä tietoja ja taitoja, niin sanattomasta (mm. mikroilmeet, kehonkieli, ääni) kuin sanallisesta viestinnästä, joiden avulla pääset askeleen lähemmäksi totuutta. Tämän lisäksi annan konsultointia liittyen tunnereaktioiden arviointiin.