Räätälöityjä ratkaisuja

Tieteeseen perustuva valheenpaljastuksen konsepti, emootioiden ja totuudenmukaisuuden arviointi

Askel lähemmäksi totuutta


Konsultaatiotilaisuuksissani esittelen tieteeseen perustuvan valheenpaljastuksen mallin sekä tarjoan työkaluja emootioiden, mikroilmeiden, kehonkielen, äänen sekä sanallisen viestinnän tulkitsemiseen tavoitteena totuudenmukaisuuden ja uskottavuuden arvionti.

Osallistujalle esitellään tekniikkoja oppia tulkitsemaan mm. emootioita, mikroilmeitä, kehonkieltä, ääntä, puhetyyliä sekä yleistä totuudenmukaisuuden arviointia niin sanallisesta kuin sanattomastakin viestinnästä. Tarkoituksena on parantaa henkilön valmiutta emootioiden ja kehonkielen ymmärrykseen sekä valheenpaljastukseen.

Konsultaationi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita emootioista, mikroilmeistä, kehonkielestä ja niiden tulkinnasta sekä totuudenmukaisuuden arvioinnista niin sanallisesta kuin sanattomastakin viestinnässä. Konsultaatio soveltuu niin esimiehille, HR-henkilöstölle, yrittäjille, myynninammattilaisille, opetusalan ammattilaisille, poliitikoille sekä yksityishenkilöille. 

Tarjoan räätälöityjä ratkaisuja tarpeen mukaan kuten:

-  Asiantuntijaesitykset aiheesta osana suurempaa asiakokonaisuutta/tilaisuutta

-   Luennot ja luentosarjat

-   Räätälöidyt 1-2 päivän koulutukset 

-   Osallistuminen & asiantuntija-arviointi liittyen kriittisiin (työ)haastattelu- ja neuvottelutilanteisiin

- Henkilökohtainen konsultaatioapu (virtuaalisesti tai kasvotusten)

-   Totuudenmukaisuuden arviointi analysoimalla ja koodaamalla videoita ja tekstejä

-    Kirjalliset tuotokset aiheesta. Analyysit, artikkelit ja kolumnit sopimuksen mukaan

Kysy ja ota yhteyttä

Kielen manipulointi ja äänestyskäyttäytyminen psykologiselta näkökannalta

Tunnista manipulointi

Konsultaatiotilaisuuksissani käsittelen:

1. kielen manipulointia, median manipulointia, sukupuolineutraalikieltä sekä sananvapautta ja sen rajoittamisesta aiheutuneita seurauksia. Ja kaiken tämän vaikutuksista meihin.

2. Vaalien alla esiintyvistä ilmiöistä, valehtelun rehoittamisesta varsinkin ennen vaaleja sekä  äänestyskäyttäytymisestä psykologiselta näkökulmalta. Tarkoituksena on tuoda esille näitä toistuvia ilmiötä ennen vaaleja ja mahdollisesti myös saada henkilön pohtimaan sekä omaa että muiden äänestyskäyttäytymistä.

Teen räätälöityjä ratkaisuja kumastakin aiheesta tarpeen mukaan.

Esimerkiksi:

-  voin tulla puhumaan kyseisistä aiheista erilaisiin tilaisuuksiin

- kirjoitan kyseisistä aiheista analyyttisia näkökulmia ja artikkeleita ja kolumneja pyydettäessä

Kysy ja ota yhteyttä