top of page

Arvot konkretiaksi

Päivitetty: 10. lokak. 2023


Saara Huhtasaari Presidentiksi 2024 -kampanjan Täytä Kannattajakortti mainosbanneri

Arvot antavat suuntaviivat ja tarjoavat ratkaisun avaimia julkituotuihin yhteiskunnallisiin ongelmiin sekä haasteisiin. Johdonmukaisuus sanojen ja tekojen välillä kertoo arvojen totuudenmukaisuudesta, mutta valitettavan monilla nämä kaksi ovat ristiriidassa keskenään. Henkilökohtaisen esimerkin voima on suuressa roolissa, kun arvopohja muutetaan konkreettisiksi toimiksi. Toistaiseksi minulla ei ole poliittista valtaa enkä näin ollen voi konkretisoida arvojani parlamentaarisen vaikuttamisen kautta. Tällä hetkellä pystyn parhaiten toimimaan arvojeni mukaisesti nostamalla rohkeasti asioita keskusteluun, vaatimalla vastauksia ja vastustamalla "väärämielisten" vaientamisyrityksiä. Olen peräänkuuluttanut suoraa puhetta ja selviä kyllä/ei vastauksia, joten päätin koostaa sellaiset itsekin. Esimerkkejäni arvot konkretiaksi


1. SANANVAPAUS

avoimelle keskustelulle ilmaisunvapaudelle mielipiteiden törmäykselle moniääniselle Suomelle X tabuille X woke-kulttuurille X totuuskomissiolle X polarisaatiolle X uuskielelle X kaikesta loukkaantumisen ja anteeksipyytelyn kulttuurille X tulkinnanvaraisille lakimuutoksille ja mielipiteiden kriminalisoinnille (mm. maalitus- ja vihapuhelait)

-> Presidenttinä tarttuisin valheisiin, epäkohtiin ja ristiriitoihin, sekä kannustaisin avoimeen ja kunnioittavaan keskusteluun. En tuomitsisi mielipiteitä oikeiksi ja vääriksi tai kriminalisoisi puhetta. Nostaisin myös esille asioita, jotka askarruttavat kansalaisia ja kunnioittaisin jokaisen oikeutta tulla kuulluksi tässä yhteiskunnassa. Keksittyisin yhdistämään suomalaisia, sillä kahtiajakautunut kansa on helppo kohde ulkoiselle viholliselle.


2. VALINNANVAPAUS: keholliselle ja valtiolliselle itsemääräämisoikeudelle perusoikeuksille ja perustuslaille kansanäänestyksille


X vallan siirtämiselle pois kansallisvaltioilta X liittovaltiokehitykselle X totalitaariselle kehitykselle X ylhäältä määritellyille pakkokeinoille


-> Presidenttinä pitäisin kiinni sivistysvaltion periaatteista enkä edistäisi sellaisia toimia, jotka siirtävät vastuusta valtiolta tai yksilöltä ulkopuolisille tahoille. Puoltaisin kansanäänestyksiä ja puolustaisin vapaan ihmisen oikeutta tehdä omat valintansa. En kannattaisi koronapassin tai tartuntalain 48a -pykälän kaltaisia perusoikeuksia rajoittavia toimia.


3. HALLINNON AVOIMUUS läpinäkyvälle ja kansankieliselle politiikalle moniääniselle julkiselle keskustelulle virheiden myöntämiselle


X korruptiolle X hyvä veli -verkostoille X salailulle X jargonille X muunnellulle totuudelle X moraaliposeeraukselle X puoluekurille

-> Presidenttinä nostaisin esille etujärjestöjen, lobbareiden ja suurkorporaatioiden pyrkimykset vaikuttaa päätöksentekoon sekä vaatisin avoimuutta sidonnaisuuksista. Puhuisin vaikeistakin asioista, kuten virhearvioista, niiden oikeilla nimillä ja edellyttäisin suoraa puhetta myös muilta. Peräänkuuluttaisin edustajistolta avoimempaa kontaktia kansalaisiin sekä puuttuisin puolueiden omien etujen ajamiseen suomalaisten kustannuksella.

4. MEDIAN AVOIMUUS


objektiiviselle uutisoinnille useammille näkökulmille tai rehelliselle oikeisto-vasemmisto-jaottelulle median haastamiselle ja sen vastuuttamiselle

X agendajournalismille X propagandalle X tarpeettomalle pelottelulle X ylhäältä annetuille mielipiteille


-> Presidenttinä palauttaisin median tehtävän vallan vahtikoirana ja vaatisin lehdistön kantamaan vastuunsa moraalittomasta mielipidevaikuttamisesta, mikä ei laadukkaaseen journalismiin kuulu alun perinkään.


5. ULKOPOLITIIKKA


yhteistyölle kauppasopimuksille diplomatialle eri kulttuurien ymmärtämiselle itäisten suhteiden elvyttämiselle itsenäisyydelle puolueettomuudelle rauhan edistämiselle


X päätösvastuun siirtämiselle X liittovaltiolle X kalliille ja velvoittaville sopimuksille ilman kansan mandaattia X Suomeen vieraiden valtojen tukikohtia X DCA-sopimusta X sotaa lietsovalle retoriikalle X jakolinjojen syventämiselle


-> Presidenttinä edistäisin Suomen asemaa Sveitsin kaltaisena puolueettomana toimijana, sillä diplomaattisten suhteiden ylläpito ja vieraiden kulttuurien kunniottaminen edistää myös turvallisuuspolitiikkaa paremmin kuin tuomitseminen ja avoin vihamielisyys.


6. YKSILÖN HYVINVOINTI


yhdenvertaisuudelle perusturvan varmistamiselle laadukkaiden sote-palvelujen turvaamiselle vapaudelle valita vaihtoehtoinen hoito henkisen hyvinvoinnin tukemiselle

X epärealistiselle arvopolitiikalle X vieraiden valtojen jatkuvalle rahoittamiselle X pelon ilmapiirille X puoskarilaille


-> Hyvinvointivaltion edellytys on hyvinvoivat, vapaat ihmiset. Presidenttinä korostaisin syrjimättömyyden sanomaa, mutta edellyttäisin myös kaikilta samoja velvollisuuksia ja vastuita. Pitäisin huolta, etteivät Suomen kansalaiset joudu kärsimään päättäjien idealistisista utopioista.

7. VALTIOLLINEN HYVINVOINTI omavaraisuudelle luonnonvarojen suojelemiselle kansalliselle omaisuudelle oma kansa ensin -ajattelulle rikollisuuden kitkemiselle


X vallansiirtoa globalisteille X suomalaisia kurjistavalle ilmastopolitiikalle X yksityistämiselle X jatkuvalle kehitysavulle X jengikehitykselle -> Presidenttinä vastustaisin Suomen luonnonvarojen myymistä ulkomaisille toimijoille sekä korostaisin omavaraisuuden ja lokalisaation merkitystä globalisoituvassa maailmassa. Toimivat kansallisvaltiot edellyttävät oman kansan etujen valvomista jatkuvan hyväntekeväisyyden sijaan.Saara Huhtasaari Presidentiksi 2024 -kampanjan Täytä Kannattajakortti mainosbanneri

386 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page